bokanytid.se

 

Låt kunder boka tid online dygnet runt, använd bokanytid!

Kunder bokar sina besök direkt på ditt företags hemsida. Saknar företaget hemsida ingår en enklare hemsida på bokanytid. Har företaget egen logga, byts bokanytids logga till företagets. Har företaget egen domänadress, används den. Kunden väljer en eller flera tjänster och bokar en tid som passar.

Användaren får bokningen i sin Google-kalender. Bokningen går direkt in i kalendern, det finns ingen risk för dubbelbokning. Ditt företag kan ha flera kalendrar. Webbokningar hämtas från PedAnts Kundsida. Namnet webbokningar markeras röd när bokningar finns att hämta. Besöksdatum och tjänst läggs till bokningslistan och till daganteckningen.  En ny kunds kunduppgifter går  automatiskt in i kundregistret.

Används kassasystemet Konfakt, som är anpassat till  PedAnt, finns kunduppgifterna även i kassan när det är dags för betalning.

När kunden bokat tid skickas E-post till användaren/behandlaren.

Till kunden skickas en bokningsbekräftelse på E-post med information om bokningen och en avbokningskod.
När tiden för bokningen närmar sig skickas en SMS-påminnelse automatiskt ut till kunden. SMS-påminnelser minskar antalet missade besök och uppskattas av kunderna.