GDPR Konfakt

Informationsplikten är viktig oavsett laglig grund!

  • Vilka personuppgifter sparar du?
  • Vad är ändamålet med registreringen?
  • Hur länge sparas uppgifterna? 

Vid köptillfället informerar du om att personuppgifter sparas. Kvittouppgifter som namn och adress sparas, vilket behövs för kontantfakturering enligt bokföringslagen.

Den lagliga grunden för detta är ‘Rättslig förpliktelse.
Samtycke behövs ej.

Uppgifterna sparas så länge kundförhållandet är aktivt.
För marknadsföringsändamål kan du spara uppgifterna längre. Enligt datainspektionen, ’I normala fall får personuppgifter om en tidigare kund användas för marknadsföringsändamål under ett års tid efter det att kundförhållandet har upphört’.

Anpassad städfunktion
I Konfakt finns funktioner för att radera kunder som inte varit aktiva under en viss period.
Städfunktionen är nu anpassad till att bättre passa kraven i GDPR.

Informera om  att den person vars uppgifter du registrerar har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilka personuppgifter som finns registrerad om hen.

Registerutdrag
Funktion för registerutdrag finns i programmet för att visa registrerade personuppgifter för en person som efterfrågar det.

Informationen kan lämnas muntligen vid registrering eller skriftligt, t.ex. en skylt på disken.

Personnummer får användas om det behövs för ändamålet, t ex om ett företag begär det vid fakturering.

Fakturor och verifikat som presenteras i pappersformat i bokföringen ska sparas i pappersformat enligt bokföringslagen.

Se upp med fri-text fält! På kundens och leverantörens egen sida, skriv endast vad som anknyter till köpet och produkten.