Konfakt – Exempel från en Fotvårdsmottagning

 

Kund väljs i kundlistan. Med enter-tangenten kommer du till artikellistan, där artikel väljs. När artiklar valts kommer du med enter-tangenten till betalrutan, där betalsätt väljs och kvittot skrivs ut med kundens namn och adress. Används också Pedant så går det nu att skriva ut en tidlapp på kvittoskrivaren. Dagsavslut/Fakturajournal och bokföringsunderlag skrivs ut från första sidan. Härifrån går det också att rapportera in varor (förutom från artikelsidan), vilket förenklar inrapporteringen av varor

Försäljningssidan visar aktuell försäljning. Visa försäljning på Kund, Betalsätt, Artikel, Varugrupp och/eller Expedit.

På Artikelsidan kan en leverantörs egen sida öppnas. Därifrån går det att skicka E-post och SMS till en leverantör. Från artikelsidan går det att skriva ut inventeringslista, lagervärdeslista, prislista, beställningslista…

Från kundregistret kan man göra massutskick med SMS eller E-post.