PedAnt – Exempel från en Fotvårdsmottagning


 

I bokningslistan på Kundsidan visas dagens bokningar när programmet startas. Bokningar för en viss tidsperiod kan visas här. Bokningslistan kan skrivas ut.

På Kundsidan väljs kund från bokningslistan eller kundlistan. Förutom kunduppgifter visas frekvens mellan besöken, antal bilder inlagda på kunden och om en enhet är knuten till kunden. Här finns också ett informationsfält  för allmänna uppgifter.

På sidan för Problem och Daganteckningar väljs problem ur listan för aktuella problem. I noteringsfältet intill har noteringar skrivits. Besöksdatum, tjänst, bokningsdatum och terapeutens namn visas automatiskt. Daganteckningen skrivs på besöksdatumet och i detta exempel helt med snabbtangenter. På sidan finns kundens köphistorik. Att enkelt följa upp tidigare köp ökar försäljningen. Köphistorik visas om också Konfakt används.

På sidan för Bakgrund – Rådgivning väljs registerposter ur listorna för fotstatus, sjukdomar/hälsoproblem, rådgivning och ordinationer. I noteringsfälten intill har noteringar skrivits.

På sidan för Bilder följer datum och kundnamn med när bilden hämtas via kameraknappen. Det går att jämföra bilder. Bilder kan skrivas ut.

För att boka en tid; kunden ska vara vald och du klickar på knappen ’Boka tid’ på Kundsidan, bokningsfönstret öppnas. I bokningsfönstret väljs datum, tid, tjänst, och behandlare för att genomföra bokningen. Bokningen visas förutom i bokningsfönstret i Google-kalendern, i bokningslistan på kundsidan och i daganteckningen. Flera användare/behandlare visar flera färger i bokningsfönstret, i Google-kalendern och i bokningslistan.