PedAnt

Journal- och bokningssystem

En kund som känner sig väl omhändertagen kommer tillbaka. Ett bra sätt att sköta om sina kunder är att föra journal så man minns vad man gjort.
I PedAnt skriver du journalen enkelt med uppgifter som du behöver för din verksamhet.
Passar bra  för terapeuter inom hälsa och friskvård. Kan också användas av andra företag.

I journalen finns 5 st avdelningar som namnges utifrån vad som passar för verksamheten. I avdelningarna finns listor med registerposter som har samband med respektive avdelning. När en registerpost valts går det att skriva noteringar intill den.

När tidsbokning för en kund och tjänst görs tas hänsyn till de dagar du arbetar samt till frekvens mellan bokningarna.

Bokningarna visas i en onlinekalender, Google-kalender. Detta innebär att bokningarna finns med i t ex din mobil.

Daganteckning skrivs på besöksdatumet med löpande text och med hjälp av snabbtangenter, färdiga texter som väljs.

Foton lagras enkelt i journalen. Finns en funktion för att jämföra bilder. Även bilder går att skriva ut.

Under kunduppgifter finns också ett fält för enheter. Exempel på enhet kan vara remissinstanser. Om enheter och personer registrerats finns en färdig adressuppgift vid utskrift. Det går bra att skicka SMS eller E-post direkt till en person på en enhet.

SMS och E-post går att skicka från kunduppgiftsfältet.

SMS påminnelse skickas med vald text och tid.

Spara tid och pengar med ett lättanvänt Journalsystem!

PedAnt används fristående eller integrerat med Konfakt.

5 200 kr, ingen mån/årsavgift tillkommer!
Kom-igång-hjälp och uppdateringar i 3 månader ingår.
Kostnad för support debiteras med 750 kr.
Priserna gäller exkl. moms.