Tilläggsmoduler

Utöka användandet av Konfakt och Pedant!
En tilläggsmodul är ett program som tillför funktioner till Konfakt och/eller PedAnt. Med dessa får du ytterligare nytta av programmen. Dom kompletterar den befintliga funktionen och är integrerade i Konfakt och PedAnt

Dokumenthantering, gäller för både Konfakt och PedAnt.
Skriv ut som pdf och samla utskrifterna i
en dokumentförteckning. Du får en bra översikt och det känns tryggt att ha allt samlat. Gäller bl.a. fakturor från Konfakt och remissvar från PedAnt. Samlar såväl dokument från systemen som egna tillagda t.ex. inskannade- eller Word/Exceldokument. Från dokumentförteckningen är det enkelt att bl.a. E-posta. Fakturor går även att E-posta direkt vid faktureringstillfället.
1 250 kr (exkl moms), ingen mån/årsavgift tillkommer

Kundreskontra, gäller för Konfakt
I kundreskontran har du kontroll på dina kundfakturor. Du kan se vilka fakturor som är betalda, obetalda och förfallna. När kunden betalar registrerar man det i kundreskontran. Inbetalningarna sammanställs till en inbetalningsjournal och en bokföringsorder. Betalningspåminnelser med färdiga påminnelsetexter kan skrivas ut.
1 250 kr (exkl moms), ingen mån/årsavgift tillkommer.

Streckkodsläsare, gäller för Konfakt
Använd streckkodsläsaren för att scanna artikelkoder när du tar betalt, rapporterar in varor, ändrar priser.
Lägg in koder i artikelregistret med läsaren.
Spar tid vid inventering.
750 kr (exkl moms), ingen mån/årsavgift tillkommer. Streckkodsläsare köps separat.

Besökstatistik, gäller för PedaAnt
Besöksstatistiken är integrerad i PedAnt.
Visar antalet av en behandlingstyp, antalet av kunder från en enhet som Vårdcentral, Äldreboende, Skola etc. Visar också antal besök, Återbud och Uteblev för en terapeut eller för hela företaget
750 kr (exkl moms), ingen mån/årsavgift tillkommer.

Landstingsmodul för Privera, gäller för PedAnt
Ekonomisk redovisning till landsting som använder systemet Privera med s.k. Visitfil.
2 500 kr (exkl moms), ingen mån/årsavgift tillkommer.

Samtyckesinformation, gäller för PedAnt
Med anledning av GDPR har vi tagit fram en ny tilläggsmodul.
Innehåller informationstext/er för kunden att samtycka till.
Anpassa texten eller skapa ny text/texter som passar din verksamhet.
I PedAnt registreras att du fått Samtycke/Ej samtycke av kunden tillsammans med datum för när det gavs.
Detta visas på Kundsidan och förs automatiskt in i aktuell daganteckning.
Överenskommelsen kan skrivas ut för underskrift.
500 kr (exkl moms), ingen mån/årsavgift tillkommer.