Visning

Följ med på en visning och få kännedom om ett lättanvänt journal- och bokningssystem och/eller ett kassasystem med flera användningsområden.

För visning av Konfakt, Kassasystem för kontantfakturering eller av Pedant, Journal- och Bokningssystem, kontakta först Bentica. Ta kontakt via ‘Kontakta’ eller i chatten om den är online!

När tid för visning överenskommits klicka på ‘Online-möte‘ här nedan. Ett nytt fönster öppnas med uppkoppling mot Bentica med ytterligare instruktioner.