Letar du efter ett kassa- eller journalprogram som är enkelt att använda? Kolla på Konfakt, kassasystem för kontantfakturering och PedAnt, journal- och bokningsprogram. De är lättanvända och innehåller många funktioner.

Programmen används fristående eller tillsammans.

Konfakt och PedAnt har samma kundregister. Används båda programmen, skrivs samma artikelnamn som namn på tjänst i journalen då kommer du nästan direkt till betalrutan med kunduppgifter och artikelnamn redan ifyllda. Snabbt och effektivt!

Flera färgval finns att tillgå.

Bra administration är guld värd!