Letar du efter ett kassa- eller journalprogram som är enkelt att använda? Kolla på Konfakt, kassasystem för kontantfakturering och PedAnt, journal- och bokningsprogram. De är lättanvända och innehåller många funktioner.

Programmen används fristående eller tillsammans. Använder du dessutom onlinebokningstjänsten, bokanytid, som är integrerad i PedAnt har du det mesta som behövs för att din administration ska kännas enkel och det blir roligare på jobbet.

Konfakt och PedAnt har samma kundregister. Används båda programmen, skrivs samma artikelnamn som namn på tjänst i journalen då kommer du nästan direkt till betalrutan med kunduppgifter och artikelnamn redan ifyllda. Snabbt och effektivt!

Flera färgval finns att tillgå.

Bra administration är guld värd!